Żelazo występuje naturalnie w wodzie, przybierając formę związków biwalentnych lub trójwartościowych. W warunkach beztlenowych rozpuszczalne związki żelaza dwuwartościowego są zwykle wykrywalne. Zwykle środowisko beztlenowe wiąże się z wodą pochodzącą z głębokich studni, gdzie związki żelaza mogą występować w bardzo dużych ilościach.

Z drugiej strony trójwartościowe związki żelaza charakteryzują się wytrącaniem w postaci szlamu. Dlatego odżelaziacze wody dążą do uzyskania trójwartościowego żelaza, które można łatwiej odfiltrować.

Dlaczego żelazo jest obecne w wodzie ze studni?

Żelazo jest obecne w wielu studniach głębinowych. Jest to zwykle spowodowane ściekami przemysłowymi pochodzącymi z kopalń i zakładów metalurgicznych lub barwiących. Zbyt dużo żelaza w wodzie powoduje korozję zbiorników, które mogą stykać się z wodą. Największymi z nich są przede wszystkim zbiorniki wykonane z żelaza, a także stalowe. Usuwanie żelaza jest przeprowadzane przez właścicieli studni głębinowych z wielu powodów. Bardzo często dopuszczalny poziom jest znacznie przekroczony, w niektórych przypadkach nawet kilkakrotnie lub wielokrotnie.

Co poradzi sobie z tym problemem?

Dobry odżelaziacz wody może usunąć wszelkie niekorzystne efekty obecności żelaza w cieczy. Najlepsze urządzenia tego typu są dostępne na https://www.filtry-do-wody.info/sklep/odzelaziacze-wody/. Problemy tego typu dotyczą głównie wód podziemnych, a duże stężenia żelaza znajdują się w studniach i małych wodociągach. Może to doprowadzić do wielu uszkodzeń, ponieważ pogarsza organoleptyczne właściwości wody. Dlatego bardzo ważne jest usuwanie żelaza z wody przemysłowej. Co najważniejsze, jest to szczególnie istotne w przemyśle spożywczym, a pośrednio również w przemyśle włókienniczym i papierniczym. Decydują się na uzdatniacz wody o zastosowaniu odżelaziającym, warto wziąć pod uwagę szereg produktów polskiej marki Ecoperla z najnowszych serii Ecoperla Tower. Wiele z nich pozwala na osiągnięcie kompleksowych efektów.