Ultrafiltracja wykorzystywana jest przede wszystkim w celu usuwania z wody cząstek koloidalnych substancji rozpuszczonych, a także bakterii, wirusów, zawiesin oraz makromolekuł. Pozwala także na zatrzymanie w cieczy substancji niejonowych. Ultrafiltracja wykorzystuje efekt sitowy, w którym substancje rozpuszczone są fizycznie odsiewane.

Ultrafiltracja jako samodzielny system i wstępne oczyszczanie wody

Efektywność tego procesu zależy od rozmiarów cząstek rozpuszczonej substancji, a także porowatości membrany. Wszystkie systemy ultrafiltracji są indywidualnie dopasowywane do usuwanej lub odseparowywanej substancji. Dlatego często stosowane są do oczyszczania wstępnego, przed zastosowaniem innych procesów oczyszczających, takich jak nanofiltracja czy odwrócona osmoza.

Brak odrzutu wody do kanalizacji

Ultrafiltracja stosowana jest głównie w odzysku wód będących popłuczynami regeneracyjnymi, na przykład ze stacji uzdatniających czy filtrów basenowych, gdzie zużywane są znaczne ilości czystej wody. Może ona być w ten sposób zwracana do zbiorników magazynowych lub wyrównawczych cieczy oczyszczonej. Zastosowanie ultrafiltracji związane jest z wieloma zaletami ekologicznymi oraz finansowym. Ma to szczególne znacznie zważywszy na fakt, że koszty odrzutu ścieków do kanalizacji są coraz wyższe.