Analiza wody powinna być wykonywana każdego roku bez względu na to, czy wynik badania cały czas jest pozytywny. Bakterie w wodzie mogą pojawić się nagle i możemy o tym nie wiedzieć, dlatego tak istotne jest regularne badanie wody. Ponadto otrzymany wynik ułatwia dobór filtrów do wody.

Fizykochemiczna analiza wody i jej założenia

Głównym zadaniem analizy fizykochemicznej jest zbadanie parametrów wskaźnikowych poziomu zanieczyszczenia wody. Do najważniejszych takich parametrów wskaźnikowych należy zaliczyć w głównej mierze: pH, przewodność, twardość, mętność wody, a także poziom zawartości manganu i żelaza. Ten rodzaj badanie świetnie może pokazać różnego rodzaju zanieczyszczenia wtórne, które w przypadku wodociągów mogą pochodzić np. z sieci przesyłowej.

Bakteriologiczna analiza wody i jej cechy

Z kolei badanie mikrobiologiczne wody obejmuje w głównej mierze ilość bakterii chorobotwórczych, jakie mogą znajdować się w próbce wody. Do najpowszechniejszych bakterii zalicza się: bakterie z grupy Coli, Escherichia Coli, enterokoki oraz wiele innych drobnoustrojów. Takie badanie wykonuje się najczęściej na potrzeby kontroli jakości wody w obiektach żywienia publicznego, np. puby, restauracje czy lokale gastronomiczne.